Meme Büyütme Protez Şekilleri

Kadın fiziğinde en önemli görüntü detaylarından birini göğüsler oluşturur. Göğüsler emzirmenin ve kadınlığı simgelemenin yanı sıra kadın güzelliğinin en belirgin öğesidir. Bu nedenle meme büyütme meme estetiği ameliyatları arasında en yaygınıdır. Meme büyütme yöntemleri kişinin beklentilerine göre ve doktoru ile yapacağı konuşmada görüşülmektedir.

Meme büyütmede impilat seçimi

Protez şekilleri:

-Damla (anatomik) protezler

Damla protezlerde dikey çap, yatay çaptan biraz daha uzun olup, protezin yüksekliği alt kutupta üst kutuptan fazladır. Damla protezlerin şekilleri damlaya benzediğinden göğüslere daha doğal bir görünüm verdiği söylenmekte. Fakat zaman içerisinde göğüs dokusu protez ile uyum sağlayarak düşeceğinden damla protez daha düşük bir görüntüye neden olabilir.

-Yuvarlak protezler

Yuvarlak protezlerin yatay ve dikey taban çapları birbirine eşittir. Anatomik olarak adlandırılmasının sebebi memenin şekline daha çok benzemesinden ileri gelmektedir. Yuvarlak protezler zaman içerisinde meme dokusuyla uyum sağladığında daha doğal bir görünüm sağlar.

İçeriğine göre protezler

İçeriğine göre ise piyasada silikon jel ile dolu protezler ve fizyolojik serum, yani fizyolojik tuzlu su ile dolu protezler bulunmaktadır.

-Silikon içerikli protezler

Bunlarda silikondan oluşan katı zarfın içinde silikon jel bulunur ve dış yüzey zaman içerisinde aşınsa bile zarfın içindeki madde jel silikon olduğundan sızıntı ya da akma sıkıntısı yaşanmaz. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı takdirde ömür boyu kullanım sağlarlar.

-Serum fizyolojik içerikli(salin) protezler

İçeriğinde fizyolojik serum bulunur. Bu protezler silikon içerikli protez kadar uzun ömürlü olmasa da meme sıkıldığında daha doğal hissi vermektedir.

Yüzey yapısına göre protezler

Yüzey yapısına bakıldığında ise protezler yüzeyi düz ve pürtüklü protezler olarak iki gruba ayrılmaktadır.

-Düz yüzeyli protezler

-Pürtüklü yüzeyli protezler

Pürtüklü yüzeyli protezlerin çevresinde kapsül oluşumunun düz yüzeyli olanlara göre daha az olduğu saptanmıştır.

Detaylı bilgi almak için https://www.bulenttekerekoglu.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın